Praktyka terapeutyczna
Barbara J. Branka Dip Hyp CS, Dip PC, MHS, MNCS (ACC), PICT Dip. QCPract.
Gabinet  Psychoterapii

polish flag english flag

07 928 105 801

IEMT

Co to jest IEMT?

• IEMT, czyli Integral Eye Movement Therapy jest nowoczesną, wysoce skuteczną i przede wszystkim szybką formą terapii opartą na wykorzystaniu wiedzy neurologicznej w psychoterapii. Metoda wykorzystuje m.in. NLP, czyli Programowanie Neurolingwistyczne. IEMT opiera się na badaniach amerykańskich terapeutów Steva i Connirae Andreasów, a w obecnej formie została opracowana i wdrożona do psychoterapii przez angielskiego tarapeutę specjalizującego się w NLP Andrew T. Austina. Głównym narzędziem IEMT jest odpowiednio sterowany ruch gałek ocznych pacjenta przy jednoczesnym skupieniu się na problemie.

W jakim celu stosuje się IEMT i co można osiągnąć?

• Zintegrowany Ruch Gałek Ocznych jest bardzo skutecznym narzędzeniem w leczeniu skutków traumatycznych przeżyć, w tym min.: róznego rodzaju wypadków, napadów, gwałtów, działań wojennych, ale również innych traum spowodowanych zaniedbaniami, prześladowaniami itp. zarówno w dzieciństwie jak i wieku dorosłym.

• IEMT doskonale radzi sobie również z depresjami, nerwicami lękowymi a także poprzez użycie dodatkowych narzędzi z zakresu IEMT jest wysoce pomocną metodą w pracy z zachowaniami OCD (Nerwica Nartęctw).

• Metoda ma również szerokie zastosowanie w pracy z żałobą, stratą, lękami przed śmiercią czy też obawami, że coś może się wydarzyć itp.

• Terapia pomaga w zrozumieniu i uwolnieniu niekomfortowych emocji. Dodatkowo pacjent uczy się, jak wykorzystywać te emocje w codziennym życiu. Szczególnie dotyczy to takich emocji jak: wstyd, poczucie winy, wyrzuty sumienia, żal, że coś się zrobiło, czy też zaniedbało, złość, frustracja.

• IEMT pomaga w radzeniu sobie ze stresem i wzmacnia poczucie własnej wartości, co skutecznie sprzyja dalszemu rozwojowi emocjonalnemu, społecznemu, rodzinnemu, zawodowemu itd.

• Dzięki IEMT pacjenci mogą zrozumieć zarówno własne zachowanie, jak i zachowanie innych ludzi, przez co lepiej radzą sobie z toksycznymi osobami w środowisku

Co sprawia, że IEMT jest zarówno wyjątkowa jak i skuteczna?  

• Metoda nie wymaga szczegółowego opowiadania o problemach, przeżyciach, czy trudnych doświadczeniach. Wiele osób nie korzysta z pomocy psychoterapeutycznej tylko dlatego, że wstydzą się opowiadać o swoich, często bardzo osobistych i intymnych przeżyciach. Dla wielu osób jest to upokarzające doświadczenie. IEMT rozwiązuje to bardzo skutecznie – to wszystko dzieje się w głowie pacjenta i nie musi on w ogóle podczas sesji o tych przykrych tematach opowiadać a i tak zostanie to skutecznie rozwiązane.

• IEMT można stosować jako pełną terapię, jak również wybiórczo, tylko w odniesieniu do pewnych emocji lub doświadczeń, czy też w zrozumieniu siebie jako osoby, człowieka i w kontekście pełnionych społecznie lub zawodowo ról.

• „Ojciec” IEMT Andrew T. Austin ciągle rozwija metodę, wprowadzając nowe, pomocne elementy. Również „The Associacion of IEMT Practitioners”, którego jestem członkiem prężnie działa pomagając terapeutom w ciągłym rozwoju i doskonaleniu posiadanych umiejętności. Wszystkie nowości są na bieżąco przekazywane członkom Towarzystwa. Zatem pacjenci mają dostęp do najnowszych zdobyczy z zakresu NLP.

Jak długie są spotkania i ile trwa terapia?

• Spotkania trwają od godziny do dwóch godzin. Naczęściej jest to 90 minut. Czas trwania poszczególnych sesji zależy głównie od zaangażowania pacjenta i jego reakcji na zachodzące zmiany.

• Terapia może składać się z dwóch – trzech spotkań, jeśli są to pojedyncze emocje czy problemy. Terapia całościowa najczęściej zamyka się w ośmiu – dziesięciu godzinach

Czy terapia jest bezpieczna?

• Tak, jest bezpieczna. Zanim zostanie podjęta decyzja o zastosowaniu IEMT, zbierane są informacje o ewentualnych preciwskazaniach i każdy przypadek jest szczegółowo analizowany a w razie potrzeby konsultowany z lekarzem prowadzącym.

• Przeciwskazaniami do terapii metodą IEMT są: uszkodzenia mózgu, poważne zaburzenia neurologiczne, niektóre schorzenia oczu.

• Ponieważ IEMT bardzo głęboko redukuje nieprzyjemne skutki traumatycznych przeżyć, w przypadku konieczności składania zeznań w sądzie, czasami część terapii odkłada się na czas po zeznaniach lub też podejmowane są indywidualne działania w porozumieniu z policją lub prowadzącym sprawę prawnikiem.

Czy IEMT całkowicie zmienia pamięć? 

• Terapia nie zmienia całkowicie pamięci pacjenta.

• Jest to zredukowanie niekomfortowych emocji dotyczących danemu doświadczeniu i sprawienie, że pacjent przestaje się bać, wstydzić itd.

• Zastosowanie IEMT sprawia, że pacjent zmienia postrzeganie zdarzenia. Staje się ono zrozumiałe, racjonalnie wytłumaczalne i przede wszystkim znika przytłoczenie niekomfortowymi emocjami czy odczuciami.

• Ponieważ w odpowiednio dobranych ćwiczeniach uczestniczy cały mózg pacjenta, jest on w stanie samodzelnie wyciągnoć wnioski z konkretnych doświadczeń, tak by móc je wykorzystać w przyszłości.

• W przypadku wątpliwości lub jakichkolwiek „luk przyczynowo-skutkowych” pacjent może liczyć na pełne wytłumaczenie przeze mnie problemu, tak by czuć się z tym swobodnie i bezpiecznie.

Jaki jest koszt terapii? 

• Koszt jest podobny do innych rodzajów terapii i zależy od długości pojedynczego spotkania. Szczegóły znajduja się w zakładce „Cennik”.

www.bjb-terapia.com

Gabinet Pomocy Psychologicznej “BJB”

Shearwater Lane
Wellingborough
NN8 4TS

Tel. kom.: 07 928 105 801

basiabranka@gmail.com

Barbara J. Branka
Psychoterapeuta
Hipnoterapeuta