Praktyka terapeutyczna
Barbara J. Branka Dip Hyp CS, Dip PC, MHS, MNCS (ACC), PICT Dip. QCPract.
Gabinet  Psychoterapii

polish flag english flag

07 928 105 801

REGULAMIN


Poufność

Treść sesji może być rejestrowana w postaci notatek sporządzanych przeze mnie. Treść notatek jest dostępna tylko dla mnie i jest przechowywana pod zamknięciem. Notatki zostaną zniszczone po okresie roku od zakończenia terapii.

Wszystkie sesje są traktowane jako poufne. Jako terapeuta zastrzegam sobie prawo do udostępnienia treści sesji tylko w następujących przypadkach:

 1. Jako terapeuta uczestniczę w regularnych sesjach z moim mentorem/instruktorem jak również regularnie się dokształcam. W trakcie takich spotkań dyskutuję również problemy poruszane podczas sesji terapeutycznych. Jednakże nigdy nie są ujawniane nazwiska klientów ani inne dane umożliwiające w jakikolwiek sposób identyfikację. W celu zapewnienia poufności stosuje się kody klientów.
 2. W przypadku uzyskania informacji, które zagrażałyby życiu mojego klienta lub innych osób, zastrzegam sobie prawo do poinformowania o tych zagrożeniach lekarza rodzinnego lub inne służby ratunkowe. Przed podjęciem powyższych działań zawsze informuję o tym klienta.
 3. W przypadku gdy uznam, że klient powinien być skierowany na leczenie do osoby posiadającej odpowiedniejsze ode mnie kwalifikacje w zakresie specyficznych dolegliwości, zastrzegam sobie prawo do przekazania informacji o kliencie tejże osobie. Nie mniej jednak dzieje się to zawsze za wiedzą i akceptacją klienta.
 4. Jeśli wymaga tego sąd lub klient osobiście zażąda pisemnej opinii o zakresie terapii.
 5. Jeśli uznam, że klient jest zaangażowany w jakąkolwiek działalność terrorystyczną.

Sesje terapeutyczne

 1. Sesja konsultacyjna trwa pełną godzinę zegarową (60 minut). Sesje terapeutyczne ustalane są indywidualnie z każdym pacjentem i trwają od jednej do czterech godzin. Sesje odbywają się w umówionym miejscu i czasie.
 2. Jeśli zaistnieje konieczność anulowania przeze mnie spotkania, dołożę wszelkich starań by niezwłocznie ustalić inny zastępczy czas i miejsce spotkania dostosowane do potrzeb klienta. W przypadku gdy nie jestem w stanie zaoferować innej, odpowiedniej sesji – opłaty nie będą pobierane.

Opłaty

 1. Opłata za godzinną sesję konsultacyjną wynosi £60 płatne z góry, po ustaleniu terminu spotkania, przelewem bankowym na poniższe konto. Koszt i forma płatności za sesje terapeutyczne ustalana jest indywidualnie podczas spotkania konsultacyjnego. Taka sama zasada dotyczy sesji telefonicznych lub z użyciem komunikatora np. Skype. Koszt wizyty domowej zależy od czasu potrzebnego na dojazd do miejsca spotkania i jest ustalany indywidualnie z każdym zainteresowanym klientem.
 2. W przypadku konieczności przełożenia sesji na inny termin, wymagane jest powiadomienie o jej anulowaniu. Powiadomienie powinno być dostarczone przez klienta (osobiście, telefonicznie lub e-mailem) nie później niż 48 godzin przed planowaną godziną spotkania. W przypadku niedotrzymania terminu zastrzegam sobie prawo do pobierania opłat za anulowane sesje. Zastrzegam sobie również prawo do zakończenia terapii, jeśli dwie sesje z rzędu zostały anulowane z winy klienta.

Dane bankowe:

BJB Therapy

Sort code: 40-46-03

Account Number: 82260220

Wypowiedzenie

 1. W przypadku wcześniejszego zakończenia terapii proszę o poinformowanie mnie o tym z tygodniowym wyprzedzeniem, w przypadku niedotrzymania terminu wypowiedzenia zastrzegam sobie prawo do pobrania opłaty za ostatnią, końcową sesję.
 2. Zastrzegam sobie prawo do natychmiastowego przerwania sesji w przypadku gdy ze strony klienta wystąpi jakiekolwiek zagrożenie fizyczne czy werbalne w stosunku do mnie, klienta (samookaleczenia) lub pozostałych osób znajdujących się w miejscu trwania terapii lub też wystąpi zagrożenie uszkodzenia mienia w miejscu trwania terapii.
 3. Zastrzegam sobie prawo do natychmiastowego przerwania sesji jeżeli klient będzie w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub pod wpływem innych środków odurzających.

www.bjb-terapia.com

Gabinet Pomocy Psychologicznej “BJB”

Shearwater Lane
Wellingborough
NN8 4TS

Tel. kom.: 07 928 105 801

basiabranka@gmail.com

Barbara J. Branka
Psychoterapeuta
Hipnoterapeuta